VABILO ZA VOLILNO SKPŠČINO

Zadnja posodobitev: petek, 15 april 2022 Objavljeno: petek, 15 april 2022 Napisal: Milan Živic

VABILO

 

 

 

V skladu z 25. in 26. členom pravil SSK Velenje, upravni odbor SSK Velenje sklicuje letno skupščino Smučarsko skakalnega kluba Velenje, ki bo v petek, dne 22.4.2022 ob 19.00 uri v sejni sobi Vile Biance.

 

DNEVNI RED:

 

 1. Otvoritev skupščine in predlog dnevnega reda ( Milan Živic)
 2. Volitev organov skupščine ( Milan Živic- delovni predsednik in dva člana, zapisnikarja, dva overovatelja zapisnika, verifikacijsko komisijo in volilno komisijo)
 3. Poročilo o delu kluba v letu 2021 ( Milan Živic)
 4. Poročila o del:

                  - Poročilo  strokovnega sveta (poroča glavni trener Janez Debelak)

                  - Finančno poročilo

                  - Poročilo inventurne komisije

                  - Poročilo disciplinskega razsodišča

                   - Poročilo predsednika nadzornega odbora

                   - Poročilo odbora sodnikov

 1. Razprava po poročilih in potrditev poročil za leto 2021
 2. Razrešnica staremu vodstvu SSK Velenje in vsem organom
 3. Predstavitev kandidatov za vodstvo kluba ter ostale organe in komisije
 4. Volitve novega vodstva SSK Velenje ( predsednika, upravnega odbora, nadzornega odbora in komisij)
 5. Plan dela 2022/2026 in tekme v letu- 2022 poroča novoizvoljeni predsednik
 6. Finančni plan za sezono 2022/2023
 7. Beseda gostov
 8. Razno

 

Po končanem občnem zboru bo poskrbljeno za pijačo in jedačo. S seboj prinesite obilo dobre volje in športnega duha. Prosimo za zanesljivo udeležbo!

 

 Športni pozdrav!

 

 

SSK Velenje, predsednik Milan Živic

 

Ogledov: 129