50 let SSK Velenje

Zadnja posodobitev: nedelja, 26 maj 2019 Objavljeno: nedelja, 05 februar 2006
Napisal: Jože Sluga
Petdesetletnica je pomemben mejnik za vsakogar, tudi za Smučarsko skakalni klub Velenje. Takemu jubileju je potrebno posvetiti posebno pozornost; zato da učvrstimo in razširimo temelje za nadaljnji razvoj in da ohranimo tradicijo te športne panoge v Velenju. Tradicija in zgodovina kluba sta zelo pomembni za sedanje in bodoče rodove skakalcev. Ti morajo namreč vedeti in se zavedati od kod izhajajo! Le tako bodo namreč lahko cenili sebe in negovali pripadnost svojemu klubu. Pripadnost tudi po zaključku tekmovalne kariere, ko bodo lahko v klubu skrbeli za podmladek in s tem za nadaljevanje športne aktivnosti in tudi prostovoljnega dela.

Smučarski skoki, ta posebni in čudoviti šport, seje pred natanko petdesetimi leti pojavil tudi v Velenju. Številne generacije skakalcev, trenerjev, sodnikov in funkcionarjev ter prostovoljcev so vsa ta leta skrbele, daje duh pionirjev velenjskih skakalcev med nami še vedno prisoten in zelo živ.

Danes, ko vsi, ki smo kakorkoli pripomogli k razvoju skokov v Velenju, slavimo ta spoštovanja vredni jubilej, bi čelel vsem njenim akterjem čestitati za vztrajnost in pogum, da so vzdržali, hkrati pa si srčno želim, da bi kljub vedno težjim pogojem za organiziranje vrhunskega športa v Sloveniji zmogli dovolj energije, da bi tudi v bodoče ohranjali športni duh za vzgojo novih generacij uspešnih skakalcev in skakalk, ki so nam v preteklosti prinesli toliko lepih trenutkov. Druženje z vsemi varni, skakalci, člani kluba in simpatizerji, tudi v meni vzbuja vero, da bomo skupaj zmogli premagovati težave in doseči zastavljene cilje.

Naj ob tej priložnosti čestitam vsem današnjim nagrajencem in se zahvalim vsem predsednikom in funkcionarjem SSK, trenerjem, skakalcem in staršem, predsednikom in članom organizacijskih odborov Revije skokov, funkcionarjem Smučarske zveze Slovenije, vsem pokroviteljem, sponzorjem in donatorjem, lokalni skupnosti, članom kluba in prostovoljcem za prispevek, da lahko Smučarsko skakalni klub Velenje praznuje svojega Abrahama tako ponosno in dostojanstveno, z bogatimi spomini. Stara modrost pravi: ne bojte se napredovati počasi, bojte se le tega, da bi se ustavili. Mi se nismo in se ne bomo! Z veliko volje in optimizma gremo naprej v naslednjih petdeset let.

Aleš Dremel

Predsednik SSK Velenje